KONTAKT       HOME
ŽIADNY CIEĽ NIE JE TAK ĎALEKO, ABY NAŇ NEDOSIAHLI KRÍDLA VAŠICH SNOV...
ANALÝZA OSOBNOSTI


7 €/1 analýza osobnosti
z numerologického pohľadu


ANALÝZA OSOBNOSTI
Z NUMEROLOGICKÉHO POHĽADU


Nechajte si vypracovať osobný numerologický rozbor a dozviete sa tajomstvá o sebe alebo svojich blízkych ukryté v číslach

Odkedy vie človek myslieť, usiluje sa porozumieť sám sebe aj prostrediu okolo seba, prípadne vopred odhadnúť určité udalosti. Jedným z najstarších systémov na odhaľovanie tajomstiev o sebe a iných je numerológia.

Numerológia je mágia čísel, veda, dokazujúca, že všetko okolo nás, všetok život, je podriadený určitým zákonitostiam, rytmu, vytvárajúcemu pravidelné opakovania a vibrácie. Tieto faktory môžeme postihnúť prostredníctvom jedinečnej formy, ktorou je číslo. Numerologický rozbor nám pomáha lepšie spoznať seba samého a svojich blízkych a zároveň nám pomáha pri dosahovaní životného úspechu.

Kúpou získate detailný písomný numerologický rozbor Vašej osobnosti a charakteru. Numerologický rozbor Vám odhalí Vaše charakterové vlastnosti, silné a slabé stránky, talenty (na čo máte predpoklady a do čoho by ste sa nemali púšťať), spôsoby chovania, vnímania sveta a čo je veľmi podstatné – lepšie porozumiete vlastnému životnému poslaniu. Dĺžka rozboru: cca 5-8 strán. Vypracovanie do 30 dní.