KONTAKT       HOME
ŽIADNY CIEĽ NIE JE TAK ĎALEKO, ABY NAŇ NEDOSIAHLI KRÍDLA VAŠICH SNOV...
LANGUAGE CENTRE – INDIVIDUÁLNE KURZY
LEŤTE S NAMI V ÚSTRETY VAŠEJ JASNEJŠEJ BUDÚCNOSTI; LEŤTE S NAMI DO SVETA ANGLIČTINY A JEHO NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ!

MELORKO ponúka v Prešove individuálne, skupinové, firemné a pobytové kurzy anglického jazyka a kurzy anglického jazyka cez skype vypracované podľa konkrétnych požiadaviek a potrieb jednotlivých klientov (čítanie, písanie, posluch, rozprávanie, gramatika...) s individuálnym profesionálnym prístupom ku každému klientovi počas celého trvania kurzu. Kurzy sú určené pre rôzne vekové kategórie a pre klientov s rôznou úrovňou znalosti anglického jazyka. Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí obyvačkovej učebne. Čas a trvanie kurzu si klienti určujú sami po dohode s lektorkou/lektorom.

    
Individuálne kurzy poskytujú:
  • uvoľnenejšiu atmosféru
  • príjemné prostredie ako doma v obývačke
  • priamy kontakt, ktorý odbúrava strach opýtať sa
  • individuálne tempo, prispôsobené schopnostiam klienta
  • možnosť pozmeniť učebný plán podľa jazykových potrieb a nedostatkov kedykoľvek v priebehu kurzu
  • možnosť odvolať hodinu 24 hodín vopred a nevynechať tak žiadne učivo
 
    Cena vstupnej hodiny = 5 eur/60 min.
   
    Priebeh vstupnej hodiny:

    - klient definuje svoje potreby, želania a očakávania (individuálna angličtina, príprava na maturitné skúšky, štátnice...)
    - klient vypracuje vstupný test
    - lektorka/lektor sa dohodne s klientom na učebnom pláne a pre klienta vypracuje individuálny kurz zahrňujúci požiadavky a potreby klienta
 
    Cena ďalších vyučovacích hodín = 10 eur/60 min.
   
    Priebeh ďalších vyučovacích hodín:

    - klient sa aktívne podieľa na priebehu vyučovania
    - klient počas trvania kurzu predkladá svoje očakávania a požiadavky
    - klient môže používať vlastné materiály alebo lektorka pre klienta vypracuje individuálne materiály rešpektujúce jeho požiadavky a potreby
 
    Ponúkame Vám aj cenovo zvýhodnené balíčky:

    1. Balíček - Základy angličtiny a úvod do gramatiky
    rozsah
    cena za 1 hodinu (60 min.)             8 eur
 
    2. Balíček - Gramatika (zvládnutie všetkých časov v angličtine)
    rozsah
    cena za 1 hodinu (60 min.)             8 eur
 
    3. Balíček - Nadväzuje na 2. Balíček (ďalšie gramatické javy)
    rozsah
    cena za 1 hodinu (60 min.)             8 eur
 
    4. Balíček - Praktická angličtina - čítanie, písanie, rozprávanie, posluch (možnosť výberu tém)
    rozsah
    cena za 1 hodinu (60 min.)             9 eur
 
    V cene kurzov sú zahrnuté doplnkové vyučovacie materiály a občerstvenie!
  
    Učebnice podľa individuálnej potreby si môžete zakúpiť na mieste.

    Na cene a dĺžke kurzov je možné sa dohodnúť.


   KONTAKT

    V prípade záujmu o individuálny kurz anglického jazyka nás kontaktujte:

    info@melorko.com, languagecentre@melorko.com, tel. číslo: +421 908 075 205