KONTAKT       HOME
ŽIADNY CIEĽ NIE JE TAK ĎALEKO, ABY NAŇ NEDOSIAHLI KRÍDLA VAŠICH SNOV...
LANGUAGE CENTRE – KOREKTÚRY PREKLADOV
LEŤTE S NAMI V ÚSTRETY VAŠEJ JASNEJŠEJ BUDÚCNOSTI; LEŤTE S NAMI DO SVETA ANGLIČTINY A JEHO NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ!

Korektúry prekladov – anglický jazyk

Bežný termín nad 2 dni
Bežný termín do 2 dni
Jazyk
Slovenský jazyk
Anglický jazyk Slovenský jazyk Anglický jazyk
Cena
2 EUR
3 EUR
3 EUR
4 EUR


  • Všetky ceny sú uvedené v eurách/NS (normostrana)
  • 1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier (vo Worde: Nástroje – Počet slov – Počet znakov s medzerami). Výsledný počet znakov vydelíme 1800 (1 normostrana) a dostaneme počet normostrán.
  • Presná cena je väčšinou upravená po prekonzultovaní a pri podrobnejšej špecifikácii objednávky.

     KONTAKT

 
     V prípade záujmu o korektúru prekladu nás kontaktujte:
      info@melorko.com, languagecentre@melorko.com, tel. číslo: +421 908 075 205