KONTAKT       HOME
ŽIADNY CIEĽ NIE JE TAK ĎALEKO, ABY NAŇ NEDOSIAHLI KRÍDLA VAŠICH SNOV...
LANGUAGE CENTRE – KURZY ANGLIČTINY
LEŤTE S NAMI V ÚSTRETY VAŠEJ JASNEJŠEJ BUDÚCNOSTI; LEŤTE S NAMI DO SVETA ANGLIČTINY A JEHO NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ!

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA NA PROFESIONÁLNEJ ÚROVNI

MELORKO ponúka v Prešove individuálne, skupinové, firemné a pobytové kurzy anglického jazyka a kurzy anglického jazyka cez skype vypracované podľa konkrétnych požiadaviek a potrieb jednotlivých klientov (čítanie, písanie, posluch, rozprávanie, gramatika...) s individuálnym profesionálnym prístupom ku každému klientovi počas celého trvania kurzu. Kurzy sú určené pre rôzne vekové kategórie a pre klientov s rôznou úrovňou znalosti anglického jazyka. Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí obyvačkovej učebne. Čas a trvanie kurzu si klienti určujú sami po dohode s lektorkou/lektorom.

METODIKA VÝUČBY

Výučba anglického jazyka prebieha na základe súčasných poznatkov z modernej metodiky vyučovania jazykov. Je prispôsobená úrovni poznatkov klientov a ich schopnostiam osvojovať si cudzí jazyk. Cieľom našej metodiky je:
  • vytvoriť príjemnú atmosféru pozitívne vplývajúcu na psychiku klienta
  • poskytnúť a zdokonaliť pevné základy anglického jazyka, budovať rečové zručnosti a rozvíjať ich do najvyššej možnej formy s úspešným uplatnením v praxi
  • vzbudiť dostatočnú motiváciu pre ďalšie štúdium
  • poskytnúť čo najširšie spektrum cvičení, ktoré zaujímavou a motivujúcou formou pomáhajú k osvojeniu si jazykových zručností
  • pomáhať klientom prekonávať strach hovoriť v cudzom jazyku a nadobudnúť istotu nutnú pre rozvoj ich samostatnosti

KONTAKT
V prípade záujmu o kurz anglického jazyka nás kontaktujte:
info@melorko.com, languagecentre@melorko.com, tel. číslo: +421 908 075 205