KONTAKT       HOME
ŽIADNY CIEĽ NIE JE TAK ĎALEKO, ABY NAŇ NEDOSIAHLI KRÍDLA VAŠICH SNOV...
LANGUAGE CENTRE PREKLADY Z/DO ĎALŠÍCH 20 JAZYKOV

CENNÍK NEÚRADNÝCH PREKLADOV - ANGLICKÝ JAZYK, ČESKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK, UKRAJINSKÝ JAZYK

Bežný termín nad 2 dni
Bežný termín do 2 dni
Jazyk
z ruského jazyka do slovenského jazyka
zo slovenského jazyka do ruského
 jazyka
z ruského
jazyka do slovenského jazyka
zo slovenského jazyka do ruského
jazyka
Cena
8 EUR
9 EUR
10 EUR
11 EUR

 •       Všetky ceny sú uvedené v eurách/NS (normostrana)
 •       Pri odborných textoch účtujem k základným cenám príplatok 10 až 30 %.
 •       Rýchle preklady do 24 hodín - individuálna cenová ponuka na vyžiadanie.
 •       1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier (vo Worde: Nástroje – Počet slov – Počet znakov s medzerami).
 •       Výsledný počet znakov vydelíme 1800 (1 normostrana) a dostaneme počet normostrán.
 •       Presná cena je väčšinou upravená po prekonzultovaní a pri podrobnejšej špecifikácii objednávky.
 •       V cene je zahrnutá základná grafická úprava.
    Preklady robíme z/do týchto 20 jazykov:
 1. ·         anglického jazyka (angličtiny)
 2. ·         arabského jazyka (arabčiny)
 3. ·         českého jazyka (češtiny)
 4. ·         chorvátskeho jazyka (chorvátčiny)
 5. ·         fínskeho jazyka (fínčiny)
 6. ·         francúzskeho jazyka (francúzštiny)
 7. ·         japonského jazyka (japončiny)
 8. ·         kórejského jazyka (kórejčiny)
 9. ·         latinského jazyka (latinčiny)
 10. ·         lotyšského jazyka (lotyštiny)
 11. ·         maďarského jazyka (maďarčiny)
 12. ·         nemeckého jazyka (nemčiny)
 13. ·         nórskeho jazyka (nórčiny)
 14. ·         poľského jazyka (poľštiny)
 15. ·         ruského jazyka (ruštiny)
 16. ·         srbského jazyka (srbčiny)
 17. ·         španielskeho jazyka (španielčiny)
 18. ·         švédskeho jazyka (švédčiny)
 19. ·         talianskeho jazyka (taliančiny)
 20. ·         ukrajinského jazyka (ukrajinčiny)
 Cena prekladov do iných ako v tabuľke uvedených jazykov je na vyžiadanie.

     KONTAKT

 
     V prípade záujmu o preklad z/do niektorého z vyššie uvedených cudzích jazykov nás kontaktujte:
      info@melorko.com, languagecentre@melorko.com, tel. číslo: +421 908 075 205