KONTAKT       HOME
ŽIADNY CIEĽ NIE JE TAK ĎALEKO, ABY NAŇ NEDOSIAHLI KRÍDLA VAŠICH SNOV...
LANGUAGE CENTRE – ÚRADNÉ PREKLADY

    POSKYTUJEME ÚRADNÉ PREKLADY Z/DO:
  •     ANGLICKÉHO JAZYKA
  •     TALIANSKEHO JAZYKA

    V CENE: 21 EUR/NS

  •       Cena je uvedená v eurách/NS (normostrana)
  •       1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier (vo Worde: Nástroje – Počet slov – Počet znakov s medzerami).
  •       Výsledný počet znakov vydelíme 1800 (1 normostrana) a dostaneme počet normostrán.
  •       Presná cena je väčšinou upravená po prekonzultovaní a pri podrobnejšej špecifikácii objednávky.
  •       V cene je zahrnutá základná grafická úprava.

     KONTAKT


 
     V prípade záujmu o úradný preklad nás kontaktujte:
      info@melorko.com, languagecentre@melorko.com, tel. číslo: +421 908 075 205