KONTAKT       HOME
ŽIADNY CIEĽ NIE JE TAK ĎALEKO, ABY NAŇ NEDOSIAHLI KRÍDLA VAŠICH SNOV...
LANGUAGE CENTRE – SKUPINOVÉ A FIREMNÉ KURZY
LEŤTE S NAMI V ÚSTRETY VAŠEJ JASNEJŠEJ BUDÚCNOSTI; LEŤTE S NAMI DO SVETA ANGLIČTINY A JEHO NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ!

MELORKO ponúka v Prešove individuálne, skupinové, firemné a pobytové kurzy anglického jazyka a kurzy anglického jazyka cez skype vypracované podľa konkrétnych požiadaviek a potrieb jednotlivých klientov (čítanie, písanie, posluch, rozprávanie, gramatika...) s individuálnym profesionálnym prístupom ku každému klientovi počas celého trvania kurzu. Kurzy sú určené pre rôzne vekové kategórie a pre klientov s rôznou úrovňou znalosti anglického jazyka. Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí obyvačkovej učebne. Čas a trvanie kurzu si klienti určujú sami po dohode s lektorkou/lektorom.

    
Skupinové a firemné kurzy poskytujú:

  • možnosť učiť sa jazyk v prítomnosti priateľov a kolegov
  • možnosť zapojiť sa do širšej konverzácie podporujúcej sofistikovanejšie myslenie a zdravú súťaživosť
  • potrebu udržiavať tempo s ostatnými a tým aj motiváciu k učeniu
  • možnosť opakovať si látku so spolužiakmi
 
      Cenník pre skupinu:

      2 klienti 7,50 EUR/60 minút
      3 klienti 6,00 EUR/60 minút
      4 klienti
4,50 EUR/60 minút
      5 klienti
3,50 EUR/60 minút
      6 klienti
3,00 EUR/60 minút


   
V cene kurzov sú zahrnuté doplnkové vyučovacie materiály a občerstvenie!
  
    Učebnice podľa individuálnej potreby si môžete zakúpiť na mieste.

    Na cene a dĺžke kurzov je možné sa dohodnúť.


   KONTAKT

    V prípade záujmu o skupinový alebo firemný kurz anglického jazyka nás kontaktujte:

    info@melorko.com, languagecentre@melorko.com, tel. číslo: +421 908 075 205